Tháng Tám 2018

I. Đại cươngChàm là 1 hiện tượng viêm bì, thượng bì. Nguyên nhân phức tạp, thường phát sinh do 1 quá trình phản ứng của da trên 1 cơ địa đặc biệt dễ phản ứng với dị ứng nguyên ở

I. Nguyên nhânBệnh thủy đậu và zona gây nên do cùng một loại virus Varicella Zoster Virus (VZV). Tỷ lệ mắc bệnh rất cao. Thủy đậu là nhiễm VZV tiên phát, sau đó virus không bị tiêu diệt mà nằm