csr

Hoạt Động Cộng Đồng

Ngày 28/06 vừa qua, phòng khám Medcare đã tổ chức buổi tiệc trung thu phá cỗ cho các bệnh nhân

Điều kiện để ghép thượng bì tự thân: Điều kiện để được duyệt hồ sơ điều trị miễn phí: Hồ

Phòng khám Medcare đã nhận được một 1 tin nhắn đầy trân trọng đến từ một cô gái nhỏ nhắn

Nếu như nói em được tái sinh lần thứ 2 cũng không có gì là khó hiểu – Em Phan

Được bắt đầu từ 2017, qua 4 năm thực hiện, chương trình “Điều trị bớt bẩm sinh miễn phí” của

Điều kiện Bệnh nhân Điều trị bớt sắc tố – Dị dạng mạch máu: Bớt sắc tố – Dị dạng

Ngày 28/06 vừa qua, phòng khám Medcare đã tổ chức buổi tiệc trung thu phá cỗ cho các bệnh nhân

Điều kiện để ghép thượng bì tự thân: Điều kiện để được duyệt hồ sơ điều trị miễn phí: Hồ

Phòng khám Medcare đã nhận được một 1 tin nhắn đầy trân trọng đến từ một cô gái nhỏ nhắn

Nếu như nói em được tái sinh lần thứ 2 cũng không có gì là khó hiểu – Em Phan

Được bắt đầu từ 2017, qua 4 năm thực hiện, chương trình “Điều trị bớt bẩm sinh miễn phí” của

Điều kiện Bệnh nhân Điều trị bớt sắc tố – Dị dạng mạch máu: Bớt sắc tố – Dị dạng