MẤT SẮC TỐ LÔNG TÓC TRONG BẠCH BIẾN

Nội Dung

Phần lớn các nghiên cứu về điều trị bạch biến tập trung nói về hiệu quả tái sắc tố ở da chứ chưa quan tâm đúng mức đến phục hồi màu sắc lông tóc.

Mất sắc tố ở lông tóc, tương tự như mất sắc tố ở màu da, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề thẩm mỹ (đặc biệt khi xảy ra ở các vị trí dễ nhìn thấy như lông mi, lông mày, tóc…)

Mất sắc tố ở lông tóc là một yếu tố quan trọng tiên lượng đáp ứng kém hơn với điều trị, đặc biệt là các phương pháp điều trị nội khoa thông thường như thuốc uống, thuốc thoa, liệu pháp ánh sáng…=> vai trò quan trọng của các phương pháp điều trị bạch biến ngoại khoa.

Một số nghiên cứu cho đến hiện tại:

  • 1 nghiên cứu hồi cứu của Holla AP và cs. về hiệu quả phục hồi màu sắc của tóc ở 31 bệnh nhân bạch biến ổn định, với tổng số 42 sang thương mất sắc tố ở da có kèm mất sắc tố ở lông tóc, được điều trị phương pháp Epinvicell, có đến 37 sang thương (88.1%) cho thấy sự cải thiện màu sắc lông tóc. Tuy nhiên, lông ở thân mình và chi đáp ứng tốt hơn so với tóc và lông ở vùng mặt, vùng mu (trong khi những vùng này là vùng mà đa số bệnh nhân mong muốn cải thiện). Hiện tượng tái sắc tố lông tóc xảy ra sớm nhất vào thời điểm 8 tuần sau điều trị. Trong những trường hợp phục hồi sắc tố lông tóc, phần lớn sang thương ở thân và chi bắt đầu phục hồi màu lông sau 2-3 tháng điều trị, ở mặt là 3 tháng, còn ở tóc là khoảng 4 tháng.
  • Nghiên cứu về hiệu quả của SBEG (Epigraft) trên cải thiện màu sắc lông tóc khá ít ỏi, 1 nghiên cứu của Oh SJ và cs. trên 2 trường hợp mất sắc tố ở lông mày và lông mi, được nhổ lông, tóc trước khi thực hiện SBEG cho thấy sự phục hồi màu sắc lông khá tốt.

Cần nhiều nghiên cứu hơn về hiệu quả của các phương pháp điều trị ngoại khoa trên sự cải thiện của màu sắc lông tóc.

Cơ chế của hiện tượng phục hồi màu sắc lông tóc sau điều trị ngoại khoa:

– Các tế bào melanocyte từ phần thượng bì được tái sắc tố sau ghép sẽ di chuyển ngược dòng xuống nang lông/tóc, sợi tóc mới được hình thành sẽ được phục hồi sắc tố

– Sự di chuyển này tùy thuộc vào chênh lệch gradient nồng độ tế bào melanocyte giữa thượng bì xung quanh và nang lông/tóc

– Và do đó hiện tượng phục hồi sắc tố ở tóc thường xảy ra sau hiện tượng tái sắc tố ở da

Tài liệu tham khảo:

1. Holla AP, Sahni K, Kumar R, Kanwar A, Mehta S, Parsad D. Repigmentation of leukotrichia due to retrograde migration of melanocytes after noncultured epidermal suspension transplantation. Dermatol Surg. 2014 Feb;40(2):169-75. doi: 10.1111/dsu.12394. Epub 2013 Dec 23. PMID: 24372919.

2. Oh SJ, Kim CR, Park JH, Lee DY, Yoon D. Repigmentation of Eyebrow Leukotrichia in Segmental Vitiligo Treated with Suction Blister Epidermal Grafting Following Hair Plucking. Ann Dermatol. 2019 Dec;31(6):687-689. doi: 10.5021/ad.2019.31.6.687. Epub 2019 Oct 31. PMID: 33911674; PMCID: PMC7992606.

3. Mogawer RM, Elmasry MF, Mostafa WZ. New insights into leukotrichia in nonsegmental vitiligo: A cross-sectional study. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2019 Jul-Aug;85(4):374-379. doi: 10.4103/ijdvl.IJDVL_49_18. PMID: 30971534.

4. Gunaabalaji DR, Pangti R, Challa A, Chauhan S, Sahni K, Arava SK, Sethuraman G, Vishnubhatla S, Sharma VK, Gupta S. Comparison of efficacy of noncultured hair follicle cell suspension and noncultured epidermal cell suspension in repigmentation of leukotrichia and skin patch in vitiligo: a randomized trial. Int J Dermatol. 2020 Nov;59(11):1393-1400. doi: 10.1111/ijd.15188. Epub 2020 Sep 29. PMID: 32989783.

5. Lee DY, Kim CR, Park JH, Lee JH. The incidence of leukotrichia in segmental vitiligo: implication of poor response to medical treatment. Int J Dermatol. 2011 Aug;50(8):925-7. doi: 10.1111/j.1365-4632.2011.04914.x. PMID: 21781062.

Chia sẻ