new post

Bài Viết Mới Nhất

Bớt rượu vang (tên tiếng anh là Port Wine Stain) là một bớt bẩm sinh gây ra bởi sự phát triển bất thường của mạch

Dị dạng mạch máu bẩm sinh là gì? Các bệnh lý về dị dạng mạch máu bẩm sinh, điển hình như Port Wine Stain là

Vài nét về bớt sắc tố bẩm sinh Bớt sắc tố là bệnh thường gặp ở người châu Á, xuất hiện từ lúc lọt lòng

Bớt rượu vang (tên tiếng anh là Port Wine Stain) là một bớt bẩm sinh gây ra bởi sự phát triển bất thường của mạch

Dị dạng mạch máu bẩm sinh là gì? Các bệnh lý về dị dạng mạch máu bẩm sinh, điển hình như Port Wine Stain là

Vài nét về bớt sắc tố bẩm sinh Bớt sắc tố là bệnh thường gặp ở người châu Á, xuất hiện từ lúc lọt lòng