Tháng Tám 2018

I. Nấm móng là gì? Nấm móng là bệnh móng thường gặp nhất và chiếm 50% các bệnh về móng. Nấm móng bao gồm 4 dạng: - Nấm móng dưới móng bên xa (DLSO) - Nấm móng dưới móng gần (PSO) - Nấm móng trắng